Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thứ ba - 25/04/2017 05:41
Danh sách bài dự thi đủ điều kiện được lựa chọn đưa lên Kho bài giảng e-Leanring
1. Chủ đề Dư địa chí
 
STT Mã bài Tên bài Lĩnh vực Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.00220 Phá Tam Giang Địa lý Trường THCS Phan Thế Phương Hoàng Ngọc Hạnh Huyện Quảng Điền
2 16.00223 Đầm phá Tam Giang Địa lý Trường TH số 2 Quảng Thành Văn Thanh Quý Huyện Quảng Điền
3 16.04943 Vườn Quốc Gia Bạch Mã - Điểm Hẹn Đa Dạng Sinh Học Địa phương, địa danh Trường THCS Nguyễn Tri Phương Lê Thị Phương Thảo Thành phố Huế
4 16.14069 A Lưới điểm đến du lịch và lễ hội Lễ hội Trường TH Kim Đồng Nguyễn Thị Thùy Linh Huyện A Lưới
5 16.04860 Kinh thành Huế Địa phương, địa danh Trường TH Vĩnh Ninh Võ Hồng Nhi, Phan Thị Ngọc Quỳnh Thành phố Huế
6 16.04861 Dệt Dzèng - Nghề truyền thống của người Tà Ôi vùng cao A Lưới Nghề truyền thống Trường THPT A Lưới Nguyễn Ngọc Nghĩa, Trần Hồng Quân Huyện A Lưới
7 16.04866 Giới thiệu một số di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Lịch sử Trường THPT A Lưới Nguyễn Ngọc Nghĩa, Trần Hồng Quân Huyện A Lưới
8 16.01229 Huế - Thành phố di sản của nhân loại Địa phương, địa danh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Lê Thị Kim Cúc  
9 16.08879 Làng Cổ Phước Tích Địa phương, địa danh THPT Trần Văn Kỷ Trần Thị Huyền Trang, Châu Tú Phụng, Lê Thị Vân Anh Huyện Phong Điền
10 16.08984 Thành phố Huế Địa phương, địa danh TH Dạ Lê Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Mỹ Na Thị xã Hương Thuỷ
11 16.08993 Di tích lịch sử Cầu ngói Thanh Toàn Địa phương, địa danh TH Thanh Toàn Đặng Thị Hương, Trần Đăng Hải, Phan Thị Na Thị xã Hương Thuỷ
12 16.08994 Thành phố Huế Địa phương, địa danh TH Thanh Toàn Phan Thị Na, Trần Đăng Hải, Đặng Thị Hương Thị xã Hương Thuỷ
13 16.21007 Kim Long Village Hue City Địa phương, địa danh Trường THPT Cao Thắng Nguyễn Thị Kim Lợi Thành phố Huế
14 16.21009 Duong No village Địa phương, địa danh THPT Cao Thắng Nguyễn Thị Kim Lợi Thành phố Huế
15 16.21214 Cồn Hến Địa phương, địa danh THCS Phạm Văn Đồng Lê Thị Vân Anh, Huỳnh Thị Loan, Nguyễn Thị Thùy Trang  
16 16.00621 Kinh thành Huế Địa phương, địa danh Trường TH Vĩnh Ninh Võ Hồng Nhu, Phan Thị Ngọc Quỳnh Thành phố Huế
17 16.00639 Cầu ngói Thanh Toàn Địa phương, địa danh Trường THCS Vĩnh Phú Trần Đức Đông Huyện Phú Vang
18 16.00640 Đền Cờn xứ Nghệ - noi tín ngưỡng vươn khơi của người dân Việt Đình, Đền, Miếu Trường THCS Vĩnh Phú Trần Đức Đông Huyện Phú Vang

2. Chủ đề Môn học
 
STT Mã bài Tên bài Lớp Môn Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.00158 Unit 4: Volunteer Work - Speaking 11 Tiếng Anh Trường THPT Phan Đăng Lưu Lê Thị Thanh Liên Huyện Phú Vang
2 16.00159 Unit 11: National Parks - Reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Phan Đăng Lưu Lê Thị Thanh Liên Huyện Phú Vang
3 16.00160 Unit 10: Ecotourism - Lesson 1: Getting started 10 Tiếng Anh Trường THPT Bùi Thị Xuân Dương Thị Giang Thủy, Ngô Thị Quỳnh Phương Thành phố Huế
4 16.00161 Unit 3: Music - Reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Bùi Thị Xuân Dương Thị Giang Thủy, Ngô Thị Quỳnh Phương Thành phố Huế
5 16.00218 Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng 7 Công nghệ Trường THCS Đặng Hữu Phổ Lê Thị Như Ý Huyện Quảng Điền
6 16.00222 Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a # 0) 9 Toán Trường THCS Đặng Dung Hồ Tấn Chu Huyện Quảng Điền
7 16.11936 Review 1 - Skill: Reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Huệ Đỗ Thị Thanh Bình Thành phố Huế
8 16.04904 bài 10: Áp suất chất lỏng 8 Vật lý Trường An Bằng – Vinh An Lê Thị Ngọ Huyện Phú Vang
9 16.04905 Tổng ba góc của một tam giác (Tiết 1) 7 Toán Trường THCS Vinh Thái Trương Công Phong Huyện Phú Vang
10 16.04906 Bài 6: Định dạng trang tính 7 Tin học Trường THCS Phú Mỹ Nguyễn Thanh Việt Huyện Phú Vang
11 16.04907 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 9 Toán Trường THCS Vinh Phú Nguyễn Thanh Hải Huyện Phú Vang
12 16.04908 Bội chung nhỏ nhất 6 Toán Trường THCS Vinh Phú Nguyễn Thanh Hải Huyện Phú Vang
13 16.04909 Sự nóng chảy và sự đông đặc 6 Vật lý Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Lê Thị Minh Nguyệt, Võ Tị Kim Tuyến Thành phố Huế
14 16.04910 Chống ô nhiễm tiếng ồn 6 Vật lý Trường THCS Nguyễn Chí Diểu Lê Thị Minh Nguyệt, Võ Tị Kim Tuyến Thành phố Huế
15 16.04911 Tiết 13 - Bài 13: Giun đũa 7 Sinh học Trường THCS Duy Tân Phan Hồ Anh Phương, Võ Thị Lan, Nguyễn Thị Hà Trang Thành phố Huế
16 16.04912 Tiết 46 - Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật 9 Sinh học Trường THCS Duy Tân Võ Thị Lan, Nguyễn Thị Hà Trang, Phan Hồ Anh Phương Thành phố Huế
17 16.04914 Bài 38: Sự chuyển thể của các chất 10 Vật lý Trường THPT Hương Trà Lê Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Thu Hằng Thị Xã Hương Trà
18 16.04921 Unit 12: The asian games - A. Reading 11 Tiếng Anh Trường THPT Nam Đông Nguyễn Thị Như Ý Huyện Nam Đông
19 16.04923 Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp 12 Vật lý Trường THPT Nam Đông Hoàng Tấn Dưỡng, Trần Văn Quý Huyện Nam Đông
20 16.04924 Phản xạ toàn phần 11 Vật lý Trường THPT Nam Đông Trần Văn Quý, Hoàng Tấn Dưỡng Huyện Nam Đông
21 16.04933 Hệ thống  bôi trơn 11 Công nghệ Trường THPT Cao Thắng, Trường THPT Hương Thủy Đoàn Quang Phúc, Nguyễn Đình Minh Tâm, Võ Thị Phương Trang Thành phố Huế
22 16.04939 Hoocmon thực vật 11 Sinh học Trường THPT Đặng Trần Côn Huỳnh Thị Hoàng Lan Thành phố Huế
23 16.04940 Bài 42: Hệ sinh thái 12 Sinh học Trường THPT Đặng Trần Côn Huỳnh Thị Hoàng Lan Thành phố Huế
24 16.04942 Tiết 24 - Bài 18: Nhôm 9 Hóa học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Lê Thị Khánh Vân, Nguyễn Thị Hồng Vân Thành phố Huế
25 16.04947 Tiết 29 - Bài 20: Tỉ khối của chất khí 8 Hóa học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Lê Thị Khánh Vân, Nguyễn Thị Hồng Vân Thành phố Huế
26 16.04948 Chiếu dời đô 8 Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tri Phương Võ Thị Lan Anh Thành phố Huế
27 16.04949 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác 8 Sinh học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Trần Văn Thiện, Nguyễn Thị Hương Thành phố Huế
28 16.04950 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh 9 Sinh học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Trần Văn Thiện, Nguyễn Thị Hương Thành phố Huế
29 16.04973 Thực hiện trật tự an toàn giao thông 6 GDCD Trường THCS Hùng Vương Võ Thị Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Phương Lan Thành phố Huế
30 16.04974 Biến đổi chuyển động 8 Công nghệ Trường THCS Hùng Vương Nguyễn Thị Phương Lan, Võ Thị Ngọc Hằng Thành phố Huế
31 16.04979 Bộ dơi và bộ cá voi 7 Sinh học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Hoàng Thị Tuyến Thành phố Huế
32 16.04980 Giảm phân 9 Sinh học Trường THCS Nguyễn Tri Phương Hoàng Thị Tuyến Thành phố Huế
33 16.04981 Tiết 50 - Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo 10 Tin học Trường THPT Phong Điền Nguyễn Thị Trâm Huyện Phong Điền
34 16.06300 Tin học và xã hội 10 Tin học Trường THPT Hà Trung Đoàn Thị Cúc Huyện Phú Vang
35 16.06302 Cực trị của hàm số 12 Toán Trường THPT Đặng Trần Côn Đỗ Cao Long Thành phố Huế
36 16.06304 Đường phẳng vuông góc với mặt phẳng 11 Toán Trường THPT Đặng Trần Côn Đỗ Cao Long Thành phố Huế
37 16.06366 Sự phân tích ánh sáng trắng 9 Vật lý Trường THCS Hoàng Kim Hoán Trương Viết Muốn Thị Xã Hương Trà
38 16.06367 Bộ xương 8 Sinh học Trường THCS Hoàng Kim Hoán Lê Thị Thùy Vân Thị Xã Hương Trà
39 16.06370 Unit 5: Natural wonders of the world, Lesson 5: Skills 1 6 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng Hoàng Thị Minh Thi Thị Xã Hương Trà
40 16.06371 Unit 5: Natural wonders of the world, Lesson 5: Look 2 6 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng Hoàng Thị Minh Thi Thị Xã Hương Trà
41 16.03729 Unit 5: Inventions - Getting Started 10 Tiếng Anh Trường THPT Gia Hội Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Thị Y Anh  
42 16.03730 Unit 4: For a better cumunity - Communication and Culture 10 Tiếng Anh Trường THPT Gia Hội Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Thị Y Anh  
43 16.03731 Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy 10 Ngữ văn Trường THPT Gia Hội Phạm Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Hường  
44 16.03732 Axit Sunfuric và muối Sunfat 10 Hóa học Trường THPT Gia Hội Nguyễn Hạnh Duyên Anh, Trần Thị Đoan, Lê Thừa Tân  
45 16.13624 UNIT 8: OUR WORLD HERITAGE SITES - READING SKILL 11 Tiếng Anh THPT Hương Vinh TRẦN THỊ KIM HÀ Thị Xã Hương Trà
46 16.13625 Unit 2: Relationships -  Listening skill 11 Tiếng Anh THPT Hương Vinh TRẦN THỊ KIM HÀ Thị Xã Hương Trà
47 16.13626 BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 10 Hóa học Trường THPT Đặng Huy Trứ NGUYỄN VĂN HẢI Thị Xã Hương Trà
48 16.14057 Tiết 57 - Bài 19: Tạo và làm việc với bảng 10 Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Yến Nhi Thành phố Huế
49 16.14068 Review 1 3 Tiếng Anh Trường Tiểu học Sơn Thủy Trần Thị Hương Huyện A Lưới
50 16.14072 Bài 31: Chất dẻo 5 Khoa học Trường Tiểu học A Roàng Hồ Quế Sơn, Lê Đa Minh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Đức Dũng Huyện A Lưới
51 16.04856 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy 10 Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Diệu Thảo Thành phố Huế
52 16.04857 Unit 3: Music 10 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Huệ Trương Thị Thu Hà Thành phố Huế
53 16.04858 Unit 1: Family Life 10 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Huệ Trương Thị Thu Hà Thành phố Huế
54 16.04859 Unit 2: Your body and you 10 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Huệ Trương Thị Thu Hà Thành phố Huế
55 16.01242 Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay 9 Lịch sử Trường THCS Vinh Thái Nguyễn Văn Nam Huyện Phú Vang
56 16.01254 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 8 Ngữ văn Trường THCS Trần Phú Trần Thị Hồng Lài, Nguyễn Phước Quỳnh Anh, Hoàng Thị Thanh Nhàn Thành phố Huế
57 16.01255 Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) 9 Lịch sử Trường THCS Trần Phú Trần Thị Hồng Lài, Nguyễn Phước Quỳnh Anh, Hoàng Thị Thanh Nhàn Thành phố Huế
58 16.01298 Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII 10 Lịch sử Trường THPT Cao Thắng Phạm Thị Quyên, Lê Nguyên Phú Thành phố Huế
59 16.01299 Bài 1: Nhật Bản 11 Lịch sử Trường THPT Cao Thắng Phạm Thị Quyên, Lê Nguyên Phú Thành phố Huế
60 16.08922 Sự sinh sản và nuôi con của chim 5 Khoa học TH Lộc Sơn 2 Đặng Ngọc Ái Huyện Phú Lộc
61 16.08924 Nitric acid 11 Hóa học THPT Chuyên Quốc học Huế Võ Anh Tú Thành phố Huế
62 16.08925 Ancol tính chất hóa học - điều chế ứng dụng 11 Hóa học THPT Chuyên Quốc học Huế Võ Anh Tú Thành phố Huế
63 16.21028 Đánh nhau với cối xay gió 8 Ngữ văn THCS Phú Bài Phan Thị Linh Chi, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Thái Thùy Trang Thị xã Hương Thuỷ
64 16.08927 Vẽ chân dung 8 Mỹ thuật THCS Phú Bài Trần Thị Vân Anh Thị xã Hương Thuỷ
65 16.08928 Sự chuyển động của trái đất quanh trục và các hệ quả 6 Địa lý THCS Phú Bài Trần Thị Mỹ Hương Thị xã Hương Thuỷ
66 16.08929 Gương cầu lồi 7 Vật lý THCS Phú Bài Ngô Thị Bích Trâm Thị xã Hương Thuỷ
67 16.08975 Ôn tập chương 1 6 Công nghệ THCS Thủy Thanh Lê Thị Mỹ Linh Thị xã Hương Thuỷ
68 16.08976 Unit 9: Natuaral disasters 9 Tiếng Anh THCS Thủy Thanh Trương Thị Thanh Trang Thị xã Hương Thuỷ
69 16.08978 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào 5 Khoa học TH Dạ Lê Phạm Thị Mỹ Na, Nguyễn Thị Lành Thị xã Hương Thuỷ
70 16.08979 Sự sinh sản và nuôi con của chim 5 Khoa học TH Dạ Lê Hoàng Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Thúy Nhung Thị xã Hương Thuỷ
71 16.08980 Bài 7: Tứ giác nội tiếp 9 Toán THCS Thủy Phương Hồ Thị Thu Sang Thị xã Hương Thuỷ
72 16.08982 Màu sắc 6 Mỹ thuật THCS Phú Bài Trần Thị Vân Anh Thị xã Hương Thuỷ
73 16.08983 Tạo bảng trong văn bản 5 Tin học TH Dạ Lê Nguyễn Thị Thúy Nhung Thị xã Hương Thuỷ
74 16.08985 Bảo vệ thông tin máy tính 9 Tin học THCS Phú Bài Đặng Thị Hương Giang Thị xã Hương Thuỷ
75 16.08986 Bài 8 Quan âm thị kính 7 Ngữ văn THCS Phú Bài Phan Thị Linh Chi, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Thái Thùy Trang Thị xã Hương Thuỷ
76 16.08987 Phòng trị bệnh cho vật nuôi 7 Công nghệ THCS Thủy Thanh Lê Thị Mỹ Linh Thị xã Hương Thuỷ
77 16.08988 Tim và mạch máu 8 Sinh học THCS Thủy Phương Lê Văn Quý, Nguyễn Thịnh Thị xã Hương Thuỷ
78 16.08990 Tính chất ba đường phân giác của tam giác 7 Hình học THCS Thủy Phương Hồ Thị Thùy Trang Thị xã Hương Thuỷ
79 16.08991 Tổng kết chương 1 cơ học 6 Vật lý THCS Thủy Bằng Lê Thị Tường Vy Thị xã Hương Thuỷ
80 16.08992 Gương cầu lồi 7 Vật lý THCS Thủy Bằng Lê Thị Tường Vy Thị xã Hương Thuỷ
81 16.08995 Bài 58 Sự sinh sản và nuôi con của chim 5 Khoa học TH Số 2 Phú Bài Mai Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Hoàng Thúy Nga Thị xã Hương Thuỷ
82 16.08996 Nước Pháp 6 Địa lý TH Số 1 Thủy Châu Lê Thị Hồng Hoa, Lê Thị Mỹ Vân, Lê Thị Tú Thị xã Hương Thuỷ
83 16.08997 Bài 18 Trình bày trang văn bản và in 6 Tin học THCS Lộc Trì Nguyễn Thị Phương Linh, Đồng Thị Hằng Nga Huyện Phú Lộc
84 16.21008 Unit 5: Higher education 12 Tiếng Anh THPT Cao Thắng Nguyễn Thị Kim Lợi Thành phố Huế
85 16.21010 Unit8: Celebrations B. speaking 11 Tiếng Anh THPT Cao Thắng Nguyễn Thị Kim Lợi Thành phố Huế
86 16.21012 Khái niệm về mặt tròn xoay 12 Toán THPT Cao Thắng Nguyễn Chí Thìn Thành phố Huế
87 16.21013 Mặt cầu 12 Toán THPT Cao Thắng Nguyễn Chí Thìn Thành phố Huế
88 16.21014 Axit sunfuric 10 Hóa học THPT Cao Thắng Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành phố Huế
89 16.21022 Tiết 29 bài 29 Truyền chuyển động 8 Công nghệ THCS Vinh Giang Lê Văn Châu Huyện Phú Lộc
90 16.21025 Thông tin đa phương tiện 9 Tin học THCS Phú Bài Đặng Thị Hương Giang Thị xã Hương Thuỷ
91 16.21029 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long 12 Địa lý THPT Hai Bà Trưng, THPT A Lưới Dương Thị Ánh Trang, Trần Thị Lan Hương Thành phố Huế
92 16.21033 Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa 7 Địa lý THCS Phú Bài Trần Thị Mỹ Hương Thành phố Huế
93 16.21034 Sự phát quang sơ lược về laze 12 Vật lý THPT Vinh Lộc , THPT Chuyên Quốc học Trần Thế Vinh, Lê Quốc Anh Thành phố Huế
94 16.21035 Cấu trúc sai khiến 12 Tiếng nhật THPT Chuyên Quốc học Huế Lê Phan Thùy Châu Thành phố Huế
95 16.21037 Ngoại động từ/ tự động từ 12 Tiếng nhật THPT Chuyên Quốc học Huế Lê Phan Thùy Châu Thành phố Huế
96 16.21038 Unit 14: Making plans Period 84 Lesson 2 A 4,5 6 Tiếng Anh THCS Lộc Trì Trương Thụy Châu Huyện Phú Lộc
97 16.21039 Thành phố Huế 4 Địa lý TH số 1 Thủy Châu Lê Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Ly Na, Lê Thị Mỹ Vân Thị xã Hương Thuỷ
98 16.21040 Cấu tạo bên trong của trái đất 6 Địa lý THCS Phú Lộc Nguyễn Nhật Khánh Huyện Phú Lộc
99 16.21042 Bài 19: tạo và làm việc với bảng 10 Tin học THPT Hai Bà Trưng Võ Văn Tú Thành phố Huế
100 16.21043 Les tremblements de terre 9 Tiếng pháp THCS Nguyễn Tri Phương Nguyễn Thị Diệu Trang, Đoàn Thị Kim Loan  
101 16.21061 Bài 32 Hidrosunfua Lưu huỳnh Dioxit Lưu huỳnh Trioxit ( tiết 2) 10 Hóa học THPT Thuận An Nguyễn Thị Nguyệt Huyện Phú Vang
102 16.21104 Bài 26:Khúc xạ ánh sáng 11 Vật lý THPT Thuận An Lê Thanh Sơn Huyện Phú Vang
103 16.21108 Unit16: The wonders of the world, A Reading 11 Tiếng Anh THPT Nguyễn Trường Tộ Lê Thị Minh Phương Thành phố Huế
104 16.21109 Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu trang bảo vệ cách mạng (1917-1921) 11 Lịch sử THPT Phú Bài Nguyễn Thị Hằng, Đặng Thị Thùy Trang Thị xã Hương Thuỷ
105 16.21112 Sóng dừng 12 Vật lý THPT Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Thị Ánh Hà Thành phố Huế
106 16.21120 Học gõ mười ngón 6 Tin học THCS Điền Hòa Nguyễn Thị Sê, Nguyễn Đăng Hiến Huyện Phong Điền
107 16.21122 Sóng (Xuân Quỳnh) 12 Ngữ văn THPT Vinh Lộc, THPT Gia Hội Hoàng Thị Hường, Phạm Thị Bích Thủy Thành phố Huế
108 16.21124 Unit 9: Natuaral disasters Lesson 1 Getting Started Listen and read 9 Tiếng Anh THCS Nguyễn Tri Phương Phan Thị Bảo Ân Huyện Phong Điền
109 16.11256 Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu (Tiếp Theo) 7 Tin học Trường Thcs Trần Phú Lê Thị Nhàn, Đinh Thị Thanh Loan, Trương Hữu Đại  
110 16.11257 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác 7 Hình học Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Trương Hữu Đại, Lê Thị Nhàn, Đinh Thị Thanh Loan  
111 16.11258 Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện 7 Vật lý THCS Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Trà My  
112 16.11259 Sơ lược về dân ca Việt Nam 6 Âm nhạc THCS Đặng Văn Ngữ Trần Thị Hoài Phương  
113 16.11260 HÌNH NÓN - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN 9 Toán Trường Thcs Chu Văn An Nguyễn Thị Nguyên Phương  
114 16.11261 Ca Hue Tren Song Huong 7 Ngữ văn Trường Thcs Nguyễn Du Hoàng Thị Kim Nhung, Phan Xuân Tuệ  
115 16.11262 LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC 8 Tin học Trường Thcs Chu Văn An Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Nguyên Phương.  
116 16.11263 Unit 8 Sports And Games 6 Tiếng Anh Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du Trần Thị Phong Lan, Lê Thị Thanh Thủy  
117 16.11264 Unit 9 Natural Disasters 6 Tiếng Anh Trường Thcs Nguyễn Du Lê Thị Thanh Thuỷ, Trần Thị Phong Lan  
118 16.11265 Mol 8 Hóa học Trường Thcs Chu Văn An Trần Đắc Ngãi  
119 16.11268 Cơ Quan Phân Tích Thị Giác 8 Địa lý Trường Thcs Phan Sào Nam Phạm Thị Phương Bắc  
120 16.11365 Hợp Chất Của Cacbon 9 Hóa học THPT Cao thắng Nguyễn thị ngọc anh  
121 16.11476 SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT. 10 Địa lý Trường Thpt A Lưới Trần Thị Lan Hương, Dương thị anh trang  
122 16.11523 Unit 5: INVENTIONS Skills- READING 10 Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế NGUYỄN THỊ THÙY LINH, NGÔ THỊ HỒNG THẮM  
123 16.11526 Tự Nhiên Dân Cư Và Tình Hình Phát Triển Kinh Tế 11 Địa lý Trường Thpt Chuyên Quốc Học Trần Thị Phượng  
124 16.11527 Những Cuộc Phát Kiến Địa Lí 10 Lịch sử Trường Thpt Chuyên Quốc Học Nguyễn Thị Kim Thùy  
125 16.11529 Các Nguyên Lí Của nhiệt động lực học 10 Vật lý Trường Thpt Chuyên Quốc Học Huế Lê Quốc Anh, TRẦN THẾ VINH  
126 16.11530 Unit 5: Inventions - Listening: Flying cars 10 Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế Nguyễn Thị Thùy Linh , Ngô Thị Hồng Thắm  
127 16.11531 Em Yêu Làn Điệu Dân Ca 3 Âm nhạc Trường Tiểu HọcNguyễn Trung Trực Nguyễn Thị Thanh Lộc  
128 16.11556 Tạo Bảng Trong Văn Bản 5 Tin học Tiểu học Thuỷ Vân TRẦN THỊ MINH NGUYỆT  
129 16.11557 Định Dạng Trang Tính 7 Tin học Trường Thcs Lộc Trì Đồng Thị Hằng Nga  
130 16.11558 Lực Đẩy Ác-Si-Mét 8 Vật lý Đơn Vị Công Tác Trường Thcs Thị Trấn Phú Lộc Bạch Văn Thảo  
131 16.11559 Phương Trình Đường Tròn Hoặc 10 Toán Trường Thpt Hóa Châu Lê Hậu Phước  
132 16.11560 Bài Toán Và Thuật Toán 11 Tin học Trường Thpt Hai Bà Trưng Võ Văn Tú  
133 16.11562 Phép Quay 11 Toán THPT Hoá Châu Lê Hậu Phước  
134 16.11563 Tự Nhiên Dân Cư Và Xã Hội Đông Nam Á 11 Địa lý Trường Thpt Chuyên Quốc Học Huế Lâm Thị Phương Ngọc, Phan Hữu Thịnh  
135 16.11741 Tính Chất Và Cấu Tạo Hạt Nhân 12 Vật lý Trường Thpt Phong Điền Phạm Lê Hữu Tuyến  
136 16.11865 Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông - NguyênTiết 24 I.Cuộc Kháng Chiến Lần Thứ Nhất Chống Quân Xâm Lược Mông Cổ 6 Lịch sử Trường Thcs Phong My Trần Văn Bảo  
137 16.11880 Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa 7 Địa lý Trường Thcs Lê Văn Miến Nguyễn Ngọc Nỹ  
138 16.11885 Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Mông – Nguyên (Tt)Tiết 26 Iii.Cuộc Kháng Chiến Lần Thứ Ba Chống Quân Xâm Lược Nguyên (1287 – 1288) 7 Lịch sử Trường Thcs Phong Mỹ- Phong Điền Trần Văn Bảo  
139 16.11888 Công Thức Tính Nhiệt Lượng 8 Vật lý Trường Thcs Điền Lộc Nguyễn Văn Tình  
140 16.11929 Sự Ăn Mòn Kim Loại 12 Hóa học Trường Thpt Vinh Xuân - Phú Vang - T.T - Huế Võ Chí Tín , Phan Văn Thường  
141 16.11930 Axit Sunfuric Và Muối Sunfat 10 Hóa học Trường Thpt Vinh Xuân – Phú Vang – Tt – Huế. Võ Chí Tín , Phan Văn Thường  
142 16.11931 Axit Nitric Và Muối Nitrat (T1) 11 Hóa học Trường Thpt Vinh Lộc Nguyễn Đăng Anh Tuấn  
143 16.11933 Cấu Trúc Lặp 11 Tin học Trường Thpt Vinh Lộc Trần Đính  
144 16.11935 Trong Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu 11 Tin học Trường Thpt Vinh Lộc Trần Đính  
145 16.11938 Đối Xứng Trục 8 Toán Trường Thcs Nguyễn Duy Nguyễn Thị Thúy  
146 16.11942 Unit 7 Cultural Diversity-Listening 7 Tiếng Anh Nguyen Hue Upper-Secondary School Do Thi Thanh Binh, Ma  
147 16.11943 Unit 5 The Association Of Southeast Asian Nations-Reading 7 Tiếng Anh Nguyen Hue Upper-Secondary School Do Thi Thanh Binh, Ma  
148 16.10905 Câu trần thuật đơn có từ là 6 Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du Hoàng Thị Kim Nhung, Phan Xuân Tuệ Thành phố Huế
149 16.10906 Tác động của con người tới môi trường 9 Sinh học Trường THCS Chu Văn An Đoàn Thị Phương Lan, Trần Đắc Ngãi Thành phố Huế
 
Ban Tổ chức cuộc thi

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây