Tỉnh Kon Tum

Thứ ba - 25/04/2017 02:46
Danh sách bài dự thi đủ điều kiện được lựa chọn đưa lên Kho bài giảng e-Leanring
1. Chủ đề Dư địa chí
 
STT Mã bài Tên bài Lĩnh vực Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.00238 Những ngôi làng cổ người Kinh ở Kontum Địa phương, địa danh Trường THDTBT THCS Ngok Réo Phạm Thị Xuân Thắm Huyện Đắk Hà
2 16.00239 Tạc tượng gỗ dân gian - Nét độc đáo của các dân tộc thiểu số ở Kontum Nghề truyền thống Trường CĐ Sư phạm Kontum Lê Thị Hường, Lê Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Lành Thành phố Kon Tum
3 16.00240 Sâm Ngọc Linh - Loài sâm quý của Việt Nam Sản vật địa phương Trường CĐ Sư phạm Kon Tum Nguyễn Thị Lành, Huỳnh Hà Tố Uyên, Nguyễn Thị Bích Hạnh Thành phố Kon Tum
4 16.00241 Gỏi lá Kon Tum - Đặc sản đậm hương vị núi rừng Sản vật địa phương Trường CĐ Sư phạm Kon Tum Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Trần Thị Ngọc Hà, Lê Thị Vân Thành phố Kon Tum
5 16.00259 Các lễ hội truyền thống và văn hóa của người dân tộc Ba Na Lễ hội Trường THPT Lê Lợi Phan Thị Huỳnh Như Thành phố Kon Tum
6 16.00260 Văn hóa truyền thống của người dân tộc Tây Nguyên trước công cuộc đổi mới đất nước Lịch sử Trường THPT Lê Lợi Phan Thị Huỳnh Như Thành phố Kon Tum
7 16.00264 Chùa Tổ Đình Bác Ái, Kon Tum Đình, Đền, Miếu Trường TH Kim Đồng Đinh Thị Hoàng Uyên Thành phố Kon Tum
8 16.00265 Dư địa chí Kon Tum (tiếng Bahnar) Địa lý Trường TH Lê Hồng Phong Lê Thị Bích Liên Thành phố Kon Tum
9 16.00266 Dư địa chí Kon Tum Địa lý Trường TH Lê Hồng Phong Lê Thị Bích Liên Thành phố Kon Tum
10 16.00268 Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Bảo tồn và phát triển Lễ hội Trường TH Hoàng Văn Thụ Ngô Thị Hải Yến Thành phố Kon Tum
11 16.00269 Plei Kần, ba quốc gia một điểm đến Địa phương, địa danh Trường TH Võ Thị Sáu Trần Tuấn Vũ, Phạm Thị Thúy Hằng, Bùi Thị Thoan Huyện Ngọc Hồi
12 16.06039 Măng đen, Tây Nguyên đại ngàn Sản vật địa phương Trường TH Số 1 Đăk Rve Hoàng Thị thao, Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Hải Thành phố Kon Tum
13 16.06040 Văn hóa Ba Na - Sự bảo tồn và phát triển Địa lý Trường TH KaPaKơLơng Hoàng Thị Nhi Huyện Kon Rẫy
14 16.06042 Hồ thủy điện Ya Ly Địa phương, địa danh Trường TH Ngô Quyền Hoàng Thị Quyền Thành phố Kon Tum
15 16.06043 Kon K' Làng văn hóa cổ xưa của người Bana Địa phương, địa danh Trường TH Ngô Quyền Trương Thị Linh Thùy Thành phố Kon Tum
16 16.06044 Di tích lịch sử chùa tổ đình Bác Ái Đình, Đền, Miếu Trường TH Nguyễn Bá Ngọc Nguyễn Thị Ngọc thanh Thành phố Kon Tum
17 16.06043 Kon K' Làng văn hóa cổ xưa của người Bana Địa phương, địa danh Trường TH Ngô Quyền Trương Thị Linh thùy Thành phố Kon Tum
18 16.14053 Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh Lịch sử Trường PTDTBT THCS Ngọk Réo Phạm Thị Xuân Thắm Huyện Đắk Hà
19 16.14054 Di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc Lịch sử Trường TH Đắk Xú Nguyễn Thị Phượng Huyện Ngọc Hồi
20 16.14075 An Overview about Kon Tum, The old days and Now Địa lý Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum Đặng Thị Hồng Vi, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Dương Thành phố Kon Tum
21 16.14077 Ngục Tố Hữu -  Một thời để nhớ Lịch sử Trường TH Trường Chinh Lê Thị Thanh Hường, Phạm Thị Ngọc Sương, Võ Thị Vân Anh Thành phố Kon Tum
22 16.04864 Một thoáng Măng Đen Địa phương, địa danh Trường PTDT BT THCS Đăk Long Hồ Văn Phước, Phạm Duy Linh, Cao Văn Tú Huyện Kon Plông
23 16.14722 Biển đảo Việt Nam - Chủ quyền của tổ quốc Địa lý Trường PTDT BT THCS Đăk Ring Trương Đình Hưng, Quách Văn Cường, Nguyễn Tuấn Xuyên Huyện Kon Plông
24 16.00270 Gỏi lá Kon Tum Sản vật địa phương Trường TH Nguyễn Huệ Nguyễn Nhật Tường Vi Huyện Ngọc Hồi
25 16.14690 Đưa Văn Hóa Cồng Chiêng Với Vũ Điệu Xoang Vào Trường Học Địa lý Trường TH Lê Lợi Trần Thiện Bảo Thành phố Kon Tum
26 16.14691 Kon Tum - Mảnh đất con người Địa phương, địa danh Trường TH Võ Thị Sáu Bùi Thị Thoan, Trần Tuấn Vũ, Phạm Thị Thúy Hằng Huyện Ngọc Hồi
27 16.14713 Đăk Tô - Mảnh đất anh hùng Lịch sử Trường THCS Pô Kô Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Thuận Huyện Đắk Tô
28 16.14714 Giới thiệu một số nhạc cụ độc đáo của đồng bào dân tộc Rơ Ngao  (Ba Na) xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Lễ hội Trường THCS Pô Kô Nguyễn Tờ Thanh Nga, Nguyễn Thị Minh Hiếu Huyện Đắk Tô
29 16.14790 Tượng nhà mồ nét văn hóa độc đáo của người Tây Nguyên Lịch sử Trường THCS Trường Sa Nguyễn Đình Dũng Thành phố Kon Tum
30 16.14802 Nhạc chiêng trong đời sống của người dân tộc Tây Nguyên Lễ hội Trường THCS Trường Sa Nguyễn Đình Dũng Thành phố Kon Tum
31 16.00267 Nét văn hóa mộc mạc của đình làng Trung Lương ở Kon Tum Đình, Đền, Miếu Trường THCS Chu Văn An Trần Thị Cẩm Lương, Phan Thị Thu Trinh Thành phố Kon Tum

2. Chủ đề Môn học
 
STT Mã bài Tên bài Lớp Môn Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.00153 Bài 13: Bội và ước của số nguyên 6 Toán Trường PTDTBT THCS Đăk Ring Mai Phạm Duy An Hiền Huyện Kon Plông
2 16.00154 Bài 5: Hàm số 7 Toán Trường PTDTBT THCS Đăk Ring Mai Phạm Duy An Hiền Huyện Kon Plông
3 16.00244 Bài 47: Đại não 8 Sinh học Trường THCS xã Rờ Kơi Nguyễn Thị Mỹ Nhung Huyện Sa Thầy
4 16.00245 Bài 41: Chim bồ câu 7 Sinh học Trường THCS xã Rờ Kơi Nguyễn Thị Mỹ Nhung Huyện Sa Thầy
5 16.00246 Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng 8 Hóa học Trường THCS Đăk Tờ Re Đinh Thị Hường Huyện Kon Rẫy
6 16.00247 Bài 44: Rượu Etylic 9 Hóa học Trường THCS Đăk Tờ Re Đinh Thị Hường Huyện Kon Rẫy
7 16.00248 Vai trò của thực vật 6 Sinh học Trường THCS Măng Đen Nguyễn Phước Tân Huyện Kon Plông
8 16.00249 Vai trò của nước 9 Sinh học Trường THCS Măng Đen Nguyễn Phước Tân Huyện Kon Plông
9 16.00252 Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới 4 Tuổi Phát triển nhận thức Trường Mầm non Hoa Phượng Đinh Thị Oanh, Hoàng Thị Hồng Diên Thành phố Kon Tum
10 16.00254 Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống 5 Tuổi Phát triển ngôn ngữ Trường Mầm non Hoa Phượng Hoàng Thị Hồng Diên, Định Thị Oanh Thành phố Kon Tum
11 16.00256 Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 8 Mỹ thuật Trường PT DTBT THCS xã Đăk Pxi Lê Thị Tình Huyện Đắk Hà
12 16.00257 Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng 8 Mỹ thuật Trường PT DTBT THCS xã Đăk Pxi Lê Thị Tình Huyện Đắk Hà
13 16.00258 Đề tài bộ đội 6 Mỹ thuật Trường PT DTBT THCS xã Đăk Pxi Lê Thị Tình Huyện Đắk Hà
14 16.06023 Sang thu, nghĩa tường minh, hàm ý 9 Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tất thành Phạm Thị Hồng Loan  
15 16.06024 Chiếc lược ngà 9 Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tất thành Phạm Thị Hồng Loan  
16 16.06025 Cảnh khuya, từ đồng âm, tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm 7 Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Tất thành Phạm Thị Hồng Loan  
17 16.06026 Tổng ba góc của một tam giác 7 Toán Trường THCS Chu Văn An Đỗ thanh Long Huyện Sa Thầy
18 16.06027 Hình chóp đều, Hình chóp cụt đều 8 Toán Trường THCS Chu Văn An Đỗ thanh Long Huyện Sa Thầy
19 16.06032 Rượu Etylic 9 Hóa học Trường THCS Chu Văn An, THCS Huỳnh thúc Kháng Nguyễn Kim Hăng, Hoàng Quốc Cường Thành phố Kon Tum
20 16.06033 Axit axetic 9 Hóa học Trường THCS Chu Văn An, THCS Huỳnh thúc Kháng Nguyễn Kim Hăng, Hoàng Quốc Cường Thành phố Kon Tum
21 16.06034 Nước 8 Hóa học Trường THCS Trần Hưng Đạo Phạm Thị Mỹ Lệ Thành phố Kon Tum
22 16.06035 Hình nón, hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hìn nón, hình nón cụt 9 Hình học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Mai Hồng thương Thành phố Kon Tum
23 16.06036 Hình cầu diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 9 Hình học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Mai Hồng thương Thành phố Kon Tum
24 16.06037 Hình nón, hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hìn nón, hình nón cụt 8 Hình học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Lê Ánh Nguyệt Thành phố Kon Tum
25 16.06038 Tổng ba góc của một tam giác 7 Hình học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Lê Ánh Nguyệt Thành phố Kon Tum
26 16.06046 Phương pháp làm văn thuyết minh 10 Ngữ văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất thành Nguyễn Trọng thảo Nguyên, Nguyễn Thị Nhung Thành phố Kon Tum
27 16.06047 Hào khí Đông A 10 Ngữ văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất thành Nguyễn Trọng thảo Nguyên, Nguyễn Thị Nhung Thành phố Kon Tum
28 16.06049 Cơ năng 10 Vật lý Trường THPT Kon Tum Nguyễn Thị Mỹ Khánh, Lê Thị Hoan Thành phố Kon Tum
29 16.06050 Sóng âm 12 Vật lý Trường THPT Kon Tum Lê Thị Hoan, Nguyễn Thị Mỹ Khánh Thành phố Kon Tum
30 16.06052 Sự ăn mòn Kim Loại 12 Hóa học Trường THPT Nguyễn Trãi Sử Minh Trí Thành phố Kon Tum
31 16.06054 Cấu trúc các loại Virut 10 Sinh học Trường THPT Nguyễn Trãi Đoàn Thị Hương Thành phố Kon Tum
32 16.06055 Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ 10 Sinh học Trường THPT Nguyễn Trãi Đoàn Thị Hương Thành phố Kon Tum
33 16.06056 Kim loại kiềm 12 Hóa học Trường THPT Nguyễn Trãi Đặng Thị Vĩnh thụy Thành phố Kon Tum
34 16.06057 Nước Cứng 12 Hóa học Trường THPT Nguyễn Trãi Đặng Thị Vĩnh thụy Thành phố Kon Tum
35 16.06058 Xe máy và đời sống 11 Công nghệ Trường THPT Lê Lợi Đoàn Tuấn Anh Thành phố Kon Tum
36 16.06059 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 11 Toán Trường THPT Kon Tum Phạm Bình Nguyên Thành phố Kon Tum
37 16.06060 Cấu trúc lặp 11 Tin học Trường THPT Chuyên Nguyễn  Tất thành Lê Văn Trung Thành phố Kon Tum
38 16.06061 Cấu trúc rẽ nhánh 11 Tin học Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất thành Lê Văn Trung Thành phố Kon Tum
39 16.06063 Nội năng và sự biến thiên nội năng 10 Vật lý Trường THPT Trường Chinh Võ Thị Diễm, Phạm Thị Minh, Võ Thị Hường Thành phố Kon Tum
40 16.06064 Động năng 10 Vật lý Trường THPT Trường Chinh Võ Thị Diễm, Phạm Thị Minh, Võ Thị Hường Thành phố Kon Tum
41 16.06065 Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ 10 Sinh học Trường THPT Trường Chinh Phạm Thị Ngọc Sương Thành phố Kon Tum
42 16.06066 Sinh sản vô tính ở động vật 10 Sinh học Trường THPT Trường Chinh Phạm Thị Ngọc Sương Thành phố Kon Tum
43 16.06067 Quay phải, quay trái, Động tác vươn thở và tay 2 Thể dục Trường Tiểu học Đăk Nông Nguyễn Văn Hào Huyện Ngọc Hồi
44 16.06068 Tập tính động vật 11 Sinh học Trung tâm GDTX Ngọc Hồi Nguyễn Thị Ngọc Lý Huyện Ngọc Hồi
45 16.06069 Tập tính động vật (TT) 11 Sinh học Trung tâm GDTX Ngọc Hồi Nguyễn Thị Ngọc Lý Huyện Ngọc Hồi
46 16.06070 Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài 5 Âm nhạc Trường Tiểu học Đắk Nông Trần Thị Duyên Huyện Ngọc Hồi
47 16.06071 Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ 5 Âm nhạc Trường Tiểu học Đăk Nông Trần Thị Duyên Huyện Ngọc Hồi
48 16.06072 3 TNXH Trường Tiểu học Đắk Nông Y Đầm Huyện Ngọc Hồi
49 16.06073 Từ chỉ hoạt động, trạng thái, dấu phẩy 2 Tiếng việt Trường Tiểu học Kim Đồng Võ Thị Phong  
50 16.06074 Thương mại và Du lịch 5 Địa lý Trường Tiểu học A Dừa Nguyễn Thị Thuý Hằng, Đào Thị Kim Dăn Huyện Đắk Hà
51 16.06075 Một số dân tộc ở Tây Nguyên 4 Địa lý Trường Tiểu học A Dừa Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đào Thị Kim Dăn Huyện Đắk Hà
52 16.06076 Châu Á (TT) 5 Địa lý Trường Tiểu học A Dừa Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đào Thị Kim Dăn Huyện Đắk Hà
53 16.06077 Một số dân tộc ở Tây Nguyên 4 Địa lý Trường Tiểu học xã Đắk Long Lê Thị thoa Huyện Đắk Hà
54 16.06078 thành phố Hồ Chí Minh 4 Địa lý Trường Tiểu học Đắk Nông Y Đầm Huyện Ngọc Hồi
55 16.06079 Động tác chân, lườn của bài tập thể dục phát triển cung 3 Thể dục Trường Tiểu học Đắk Nông Nguyễn Văn Hào Huyện Ngọc Hồi
56 16.06080 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung 4 Địa lý Trường Tiểu học Kim Đồng Đào Minh Cường Huyện Ngọc Hồi
57 16.06081 Côn trùng 3 TNXH Trường Tiểu học Kim Đồng Đào Minh Cường Huyện Ngọc Hồi
58 16.06084 Đường Trường Sơn 5 Lịch sử Trường Tiểu học Lê Văn Tám Võ Thị Liên Huyện Ngọc Hồi
59 16.06085 Thành phố Đà Lạt 4 Địa lý Trường Tiểu học Lê Văn Tám Võ Thị Liên Huyện Ngọc Hồi
60 16.06086 Một số loài cây sống trên cạn 2 TNXH Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Nguyễn Thị Nhài Huyện Ngọc Hồi
61 16.06089 Con gà 1 TNXH Trường Tiểu học Kim Đồng Đinh Xuân Tứ, Y Liên Huyện Ngọc Hồi
62 16.06092 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 4 Địa lý Trường Tiểu học Đắk Rve Trần Thị thủy, Dương Thị Lý Huyện Kon Rẫy
63 16.06093 Thú 3 TNXH Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phạm Thị Lan Nhi, Nguyễn Hữu Hiệp, Hoàng Thị Thơ Huyện Kon Rẫy
64 16.06094 Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời 3 TNXH Trường Tiểu học Hùng Vương Hoàng Văn Đại Huyện Sa Thầy
65 16.06095 Ông mặt trời vui tính 1 Mỹ thuật Trường Tiểu học Ngô Quyền Tạ Thị Dương Thành phố Kon Tum
66 16.06096 Mưa được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra 4 Khoa học Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Mỹ Diễm, Kiều Thị thu Thành phố Kon Tum
67 16.06097 Đàn gà của em 1 Mỹ thuật Trường Tiểu học Ngô Quyền Tạ Thị Dương Thành phố Kon Tum
68 16.06098 Hộp màu của em 2 Mỹ thuật Trường Tiểu học Ngô Quyền Tạ Thị Dương Thành phố Kon Tum
69 16.06099 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp 3 TNXH Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Tô Thị Liên Thành phố Kon Tum
70 16.06100 Thành phố Huế 4 Địa lý Trường Tiểu học Ngô thì Nhậm Huỳnh Thị Vy Tiên, Phùng Thị Hiền Thành phố Kon Tum
71 16.06101 Nước có những tính chất gì 4 Khoa học Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Mỹ Diễm, Kiều Thị thu Thành phố Kon Tum
72 16.06102 Phòng bệnh sốt xuất huyết 5 Khoa học Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Tô Thị Liên Thành phố Kon Tum
73 16.06104 Việt Nam đất nước chúng ta 5 Địa lý Trường Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum Đặng Thị thu Vân, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương Giang Thành phố Kon Tum
74 16.06105 Bài 52: Cá 3 TNXH Trường Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum Đặng Thị Hoa, Trần  Thị Kim thúy, Võ Thị Ngọc thanh Thành phố Kon Tum
75 16.06106 Động vật ăn gì để sống 4 Khoa học Trường Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum Đặng Thị Hoa, Trần  Thị Kim thúy, Võ Thị Ngọc thanh Thành phố Kon Tum
76 16.06107 Bến Tre đồng khởi 5 Lịch sử Trường Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum Đặng Thị thu Vân, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương Giang Thành phố Kon Tum
77 16.06020 Hoạt động làm quen văn học thơ: "Che mưa cho bạn" 5 Tuổi Phát triển ngôn ngữ Trường Mầm non Đăk Rơ Nga Nguyễn Thị Hải Yến Huyện Đắk Tô
78 16.06340 Unit 5: Natural wonders of the world 6 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Công Trứ Nguyễn Thị Yến, Võ Thị Mỹ Phú  
79 16.06343 Unit 2: My home 6 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Công Trứ Nguyễn Thị Yến, Võ Thị Mỹ Phú Thành phố Kon Tum
80 16.03725 Quang hợp (Tiết 1) 6 Sinh học Trường THCS Lê Quý Đôn Văn Trương Ngọc Hạnh  
81 16.03726 Đa dạng của thú (TT) Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng 7 Sinh học Trường THCS Lê Quý Đôn Văn Trương Ngọc Hạnh  
82 16.13594 UNIT 16: HISTORICAL PLACES - PART C: LISTENING 10 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Thanh Hương Huyện Ngọc Hồi
83 16.01301 HLA BƠ AR THE Việt Nam 4 Địa lý TTTrung tâm GDTX Char Kon Tum Ngô Thị Hải Yến Thành phố Kon Tum
84 16.01302 Bài 9: Thành phố Đà Lạt 4 Địa lý Trung tâm GDTX Kon Tum Hồ Hoàng Bích Khê, Lê Thị Hường, Nguyễn Kiều Mai Trâm Thành phố Kon Tum
85 16.01303 Bài 5: Tây Nguyên 4 Địa lý Trung tâm GDTX Kon Tum Hồ Hoàng Bích Khê, Lê Thị Hường, Nguyễn Kiều Mai Trâm Thành phố Kon Tum
86 16.01304 HLA BƠ AR THE Việt Nam 4 Địa lý Trung tâm GDTX Kon Tum Ngô Thị Hải Yến, Hồ Hoàng Bích Khê Thành phố Kon Tum
87 16.21118 Vai trò của Điện Năng trong sản xuất và đời sống 8 Công nghệ THCS Xã Hà Mòn Bùi Thị Huyền, Trần Thị Hồng Lam Huyện Đắk Hà
88 16.11355 Định Dạng Văn Bản Với Style 10 Tin học Trường Thpt Ngô Gia Tự Văn Thị Dạ Châu  
89 16.11824 Máy Tính Và Chương trình Máy Tính 4 Tin học Trường Trung Học Cơ Sở Xã Hà Mòn Bùi Thị Huyền , Trần Thị Hồng Lam  
90 16.11905 Mở Rộng Vốn Từ Du Lịch – Thám Hiểm 4 Tiếng việt Trường Tiểu Học Ngô Thì Nhậm Huỳnh Thị Vy Tiên , Phùng Thị Hiền  
91 16.14684 Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 8 Toán Trường THCS Trần Hưng Đạo Lê Thị Lệ Thủy, Phùng Thị Hà Thành phố Kon Tum
92 16.14685 Truyện: Ba cô gái 5 Tuổi Phát triển ngôn ngữ Trường Mầm non THSP Kon Tum Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngân Thành phố Kon Tum
93 16.14686 Thành phố Kon Tum của bé 5 Tuổi Phát triển ngôn ngữ Trường Mầm non THSP Kon Tum Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngân Thành phố Kon Tum
94 16.14687 CLO 9 Hóa học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Lê Ánh Nguyệt, Đặng Thị Hường, Bùi Quang Bảo Thành phố Kon Tum
95 16.14688 Nước 8 Hóa học Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Lê Ánh Nguyệt, Đặng Thị Hường, Bùi Quang Bảo Thành phố Kon Tum
96 16.14695 Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 11 Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Võ Thị Ngọc Ánh Thành phố Kon Tum
97 16.14696 Phép vị tự 11 Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Võ Thị Ngọc Ánh Thành phố Kon Tum
98 16.14697 Hệ thống điện quốc gia 12 Công nghệ Trường THPT Lê Lợi Đoàn Tuấn Anh Thành phố Kon Tum
99 16.14701 Bài 20: Các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế 10 Vật lý Trường THPT Phan Bội Châu Lê Thị Mỹ Phương Thành phố Kon Tum
100 16.14702 Unit 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - A: READING 12 Tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Thanh Hương Huyện Ngọc Hồi
101 16.14712 Đường thẳng và mặt phẳng song song 11 Toán Trường THPT Phan Bội Châu Lê Công Cường Thành phố Kon Tum
102 16.14715 Bài 12: lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc 10 Vật lý Trường THPT Phan Bội Châu Lê Thị Mỹ Phương Thành phố Kon Tum
103 16.14739 UNIT 2: MY HOME - Lesson 1: Getting started 6 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Thị Hòa, Trần Thị Tuyến, Phạm Thị Hoàng Linh Thành phố Kon Tum
104 16.14740 UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - Lesson 1: Getting started 7 Tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Trần Thị Tuyến, Trần Thị Hòa, Phạm Thị Hoàng Linh Thành phố Kon Tum
105 16.14753 Cấu trúc tinh thể kim loại 10 Hóa học Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Phạm Thị Thu Thanh Thành phố Kon Tum
 
Ban Tổ chức cuộc thi

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây