Tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 24/04/2017 07:05
Danh sách bài dự thi đủ điều kiện được lựa chọn đưa lên Kho bài giảng e-Leanring.
1. Chủ đề Dư địa chí
 
STT Mã bài Tên bài Lĩnh vực Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.14757 Chùa Sóc lớn Đình, Đền, Miếu Trường PTDTNT  THCS  Lộc Ninh Bùi Thị Minh Nghĩa Huyện Lộc Ninh
2 16.14973 Dư địa chí Bình Phước Địa phương, địa danh Trường THCS Tân Phú Lê Thị Thùy Hương, Trần Thị Hạnh, Phạm Ngọc Trường Thị xã Đồng Xoài
3 16.00655 Thánh địa Cát Tiên Lịch sử Trường THCS & THPT Đăng Hà Phạm Thị dung, Võ Thị Triều, Vũ Văn Nghĩa Huyện Bù Đăng


2. Chủ đề Môn học
 
STT Mã bài Tên bài Lớp Môn Đơn vị công tác Tên tác giả Quận/Huyện
1 16.00045 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì ? 6 Tin học Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh Hoàng Xuân Thủy Huyện Lộc Ninh
2 16.00046 Bài 7: Câu lệnh lặp 8 Tin học Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh Hoàng Xuân Thủy Huyện Lộc Ninh
3 16.06334 Unit 9: Undersea world a. reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Thảo Huyện Bù Đăng
4 16.14756 Bài 7: Câu lệnh lặp 8 Tin học Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh Hoàng Xuân Thủy Huyện Lộc Ninh
5 16.14758 Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì 6 Tin học Trường PTDTNT  THCS  Lộc Ninh Hoàng Xuân Thủy Huyện Lộc Ninh
6 16.14759 Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa 6 Tin học Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh Bùi Thị Minh Nghĩa Huyện Lộc Ninh
7 16.14839 Giao thông vận tải 5 Địa lý Trường Tiểu học Tân Thành A Hồ Văn Đạt Thị xã Đồng Xoài
8 16.14842 Một số loài cây sống trên cạn 2 TNXH Trường Tiểu học Tân Tiến Lê Thị Nhâm Huyện Đồng Phú
9 16.14844 Tiến vào Dinh Độc Lập 5 Lịch sử Trường Tiểu học Tân Tiến Nguyễn Thị Hằng Huyện Đồng Phú
10 16.14845 Khả năng kỳ diều của lá cây 3 TNXH Trường Tiểu học Tân Tiến Lê Thị Bích Thủy Huyện Đồng Phú
11 16.14847 Unit 9: Undersea world - Lesson 3: Listening 10 Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú Đoàn Thị Thanh Vân Huyện Hớn Quản
12 16.14848 Unit 1: A Day In The Life of... - Lesson Reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú Đoàn Thị Thanh Vân Huyện Hớn Quản
13 16.14849 Unit 16: HISTORICAL PLACES - C. Listening 10 Tiếng Anh Trường THPT Ngô Quyền Hoàng Thị Hoa Huyện Bù Gia Mập
14 16.14850 Unit 6: Future jobs - A. Reading 12 Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú Nguyễn Thị Bích Vân Huyện Hớn Quản
15 16.14851 Unit 16: HISTORICAL PLACES - A. Reading 10 Tiếng Anh Trường THPT Trần Phú Nguyễn Thị Bích Vân Huyện Hớn Quản
16 16.14852 Unit 13: Films and cinema - Part C - Listening 10 Tiếng Anh Trường THPT Lộc Thái Nguyễn Thị Nhài Huyện Lộc Ninh
17 16.14853 Unit 13: Hobbies - Part B - Speaking 11 Tiếng Anh Trường THPT Lộc Thái Nguyễn Thị Nhài Huyện Lộc Ninh
18 16.14854 Unit 12: Music - Part E: Languege focus 10 Tiếng Anh Trường THPT Chu Văn An Dương Thị Hồng Lân Huyện Chơn Thành
19 16.14856 Unit 6: Places - Lesson 3: B1, 2, 3 6 Tiếng Anh Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu Trần Thị Thanh Thúy Huyện Bù Gia Mập
20 16.14857 Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường 10 Công nghệ Trường THPT Trần Phú Đoàn Huỳnh Tuấn Huyện Hớn Quản
21 16.14858 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật 11 Công nghệ Trường THPT Trần Phú Lâm Thị Sóc Non Huyện Hớn Quản
22 16.14865 Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất 10 Địa lý Trường THPT Trần Phú Bùi Thị Vỹ Huyện Hớn Quản
23 16.14867 Bài 2: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ 12 Địa lý Trường THPT Trần Phú Lê Khắc Huân Huyện Hớn Quản
24 16.14870 Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất 6 Địa lý Trường THCS Đồng Tâm Phùng Thanh Liêm Huyện Đồng Phú
25 16.14872 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (Tiết 2) 12 GDCD Trường THPT Trần Phú Lê Thị Huệ Huyện Hớn Quản
26 16.14873 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 12 GDCD Trường THPT Trần Phú Lê Thị Huệ Huyện Hớn Quản
27 16.14874 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 11 GDCD Trường THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Hải Thị xã Bình Long
28 16.14875 Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (Tiết 1) 10 GDCD Trường THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Hải Thị xã Bình Long
29 16.14876 Nitơ 11 Hóa học Trường THPT Lộc Hiệp Điểu Anh Tú Huyện Lộc Ninh
30 16.14878 Tính chất của kim loại 12 Hóa học Trường THPT Nguyễn Huệ Khúc Trường Giang Thị xã Bình Long
31 16.14879 Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất 12 Hóa học Trường THPT Nguyễn Huệ Khúc Trường Giang Thị xã Bình Long
32 16.14880 Bài 29: Oxi - Ozon (Tiết 1) 10 Hóa học Trường THPT Chu Văn An Nguyễn Thị Khoa Huyện Chơn Thành
33 16.14881 Đại cương về Polime 12 Hóa học Trường THPT Lộc Thái Nguyễn Thị Thanh Thu Huyện Lộc Ninh
34 16.14886 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Miền nam (1954-1965) 12 Lịch sử Trường THPT Lộc Thái Nguyễn Thị Hồng Thơm Huyện Lộc Ninh
35 16.14887 Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giã thế kỷ XIX 10 Lịch sử Trường THPT Lộc Thái Nguyễn Thị Hồng Thơm Huyện Lộc Ninh
36 16.14888 Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975) (tiết 2) 9 Lịch sử Trường THCS Tân Tiến Phạm Đào Lược Huyện Đồng Phú
37 16.14889 Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 11 Lịch sử Trường THPT Trần Phú Trần Thị Thu Hoài Huyện Hớn Quản
38 16.14892 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000) 12 Lịch sử Trường THPT Trần Phú Trần Thị Thủy Huyện Hớn Quản
39 16.14898 Tiết 79: Số phận con người 12 Ngữ văn Trường THPT Phước Bình Lê Thùy Linh Phượng Thị xã  Phước Long
40 16.14899 Thuốc (Lỗ Tấn) 12 Ngữ văn Trường THPT Phước Bình Lê Thùy Linh Phượng Thị xã  Phước Long
41 16.14900 Chiều tối (mộ) 11 Ngữ văn Trường THPT Chu Văn An Mai Thị Hoa, Tạ Công Diễm Kiều, Phạm Thị Thạch Huyện Chơn Thành
42 16.14902 Điệp Ngữ 7 Ngữ văn Trường THCS Thống Nhất Nguyễn Thị Dung Huyện Bù Đăng
43 16.14904 Tuyên ngôn độc lập 12 Ngữ văn Trường THPT Lộc Thái Thân Thị Nghĩa Huyện Lộc Ninh
44 16.14905 Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 10 Ngữ văn Trường THPT Lộc Thái Thân Thị Nghĩa Huyện Lộc Ninh
45 16.14906 Bài 3: Điều hòa hoạt động gen 12 Sinh học Trường THPT Nguyễn Huệ Đặng Ngọc Hương Thị xã Bình Long
46 16.14907 Prôtêin 10 Sinh học Trường THPT Lộc Thái Hồ Thị Kim Anh Huyện Lộc Ninh
47 16.14908 Sinh trưởng của vi sinh vật 10 Sinh học Trường THPT Lộc Thái Hồ Thị Kim Anh Huyện Lộc Ninh
48 16.14909 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân 10 Sinh học Trường THPT Lộc Hiệp Trần Đức Nam Huyện Lộc Ninh
49 16.14910 Sự nhân lên của virus trong tế bào chủ 10 Sinh học Trường THPT Lộc Hiệp Trần Đức Nam Huyện Lộc Ninh
50 16.14915 Tiết 44 - Bài 16: Định dạng văn bản 10 Tin học Trường THPT Trần Phú Đỗ Văn Tân Huyện Hớn Quản
51 16.14916 Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 9 Tin học Trường THCS Thuận Lợi Hoàng Thị Dung Huyện Đồng Phú
52 16.14917 Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa 6 Tin học Trường THCS Thuận Lợi Hoàng Thị Dung Huyện Đồng Phú
53 16.14918 Bài 7: Liên kết giữa các bảng 12 Tin học Trường THPT Trần Phú Hoàng Thị Nhài Huyện Hớn Quản
54 16.14921 Bài 9: Tin học và xã hội 10 Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ Lê Ngọc Hân Thị xã Bình Long
55 16.14922 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh 11 Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ Lê Ngọc Hân Thị xã Bình Long
56 16.14928 Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 11 Tin học Trường THPT Trần Phú Nguyễn Thị Trang Huyện Hớn Quản
57 16.14929 Bài 6: Câu lệnh điều kiện 8 Tin học PTDTNT THCS Điểu Ong Nguyễn Trường Linh Huyện Bù Đăng
58 16.14934 Bài 11: Tệp và quản lí tệp 10 Tin học Trường THPT Nguyễn Huệ Trần Thị Thảo Thị xã Bình Long
59 16.14936 Luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 11 Toán Trường THPT Trần Phú Cao Xuân Tân Huyện Hớn Quản
60 16.14939 Tính chất đường phân giác của tam giác 8 Toán Trường THCS Thống Nhất Đặng Công Thực Huyện Bù Đăng
61 16.14944 Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ (Tiết 2) 10 Toán Trường THPT Nguyễn Huệ Nguyễn Văn Thành Thị xã Bình Long
62 16.14946 Bài 2: Phép tịnh tiến 11 Toán Trường THPT Trần Phú Phạm Thị Thu Phương Huyện Hớn Quản
63 16.14947 Tiết 60: Bài 1 số phức 12 Toán Trường THPT Trần Phú Phạm Văn Giáo Huyện Hớn Quản
64 16.14949 Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc 6 Toán Trường THCS Tân Thành Trần Văn Nam Thị xã Đồng Xoài
65 16.14951 Phương trình đường tròn 10 Toán Trường THPT Nguyễn Huệ Vũ Thị Đông Thị xã Bình Long
66 16.14952 Phương trình mặt phẳng (Tiết 1) 12 Toán Trường THPT Nguyễn Huệ Vũ Thị Đông Thị xã Bình Long
67 16.14958 Tính chất của kim loại - Dãy điện hóa của kim loại 12 Hóa học Trường THPT Trần Phú Lâm Thị Chánh Đa Huyện Hớn Quản
68 16.14961 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ 11 Vật lý Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Thị Thanh Tuyền Huyện Bù Đăng
69 16.14963 Khúc xạ ánh sáng 11 Vật lý Trường THPT Lộc Ninh Phạm Văn Phụng Huyện Lộc Ninh
70 16.14964 Dòng điện trong kim loại 11 Vật lý Trường THPT Lộc Thái Phan Thị Thanh Thương  
71 16.14965 Bài 24: Cường độ dòng điện 7 Vật lý Trường THCS Tân Phú Trần Thị Hạnh Thị xã Đồng Xoài
 
Ban Tổ chức cuộc thi

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây